top of page

Onze werkwijze voor de aanvraag van een assistentiehond

Aanvraag 

Alle aanvragers worden binnen Kibo gelijk behandeld met gelijke kansen.

Om een aanvraag te kunnen doen vult u de praktische indicatie in. Zodra wij de praktische indicatie hebben ontvangen nemen wij direct contact met u op.

Vergeet niet om uw telefoonnummer bij de aanvraag te vermelden, wij kunnen alleen contact met u opnemen wanneer deze bij ons bekend is. 

Telefonisch intakegesprek

Er volgt een telefonisch intakegesprek wat in het teken zal staan van een eerste kennismaking. In dit gesprek is er ruimte voor het stellen van vragen en zal er wordt geluisterd naar uw verhaal en hulpvraag. Ook zullen wij in het kort onze werkwijze met u bespreken. Na dit telefoongesprek zullen beide partijen besluiten om verder te gaan met de aanvraag of te stoppen. Als de aanvraag wordt gestopt, worden direct al uw gegevens uit ons systeem verwijdert.

 

Wij hanteren richtlijnen die voor elke discipline hulphond verschillend zijn, ook zijn er contra- indicaties mogelijk deze zullen wij u telefonisch toelichten. Wanneer u aan de voorwaarden die stichting Kibō stelt voldoet, zullen wij u uitnodigen voor een fysiek intakegesprek. Dit gesprek wordt gehouden met één van onze zorg-professionals in het trainingscentrum te Nijkerk of bij u thuis in ons werkgebied.

Intakegesprek in Nijkerk

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek ontmoet u één van onze zorg-professionals die het gehele traject met u kan doorlopen. Er zal dieper op uw hulpvraag in worden gegaan en gekeken naar wat een hulphond voor u zou kunnen betekenen. Wederzijdse verwachtingen zullen worden uitgesproken, ook de financiën en realisatie hiervan komen aan bod.
Wanneer u nog niet over een hond beschikt kunt u alvast uw eventuele voorkeur aangeven betreft de hond, ras/geslacht/etc. Mocht het nodig zijn zullen wij u hierin adviseren. 

 

Na het intakegesprek zal er intern overleg plaatsvinden, u krijgt zo snel als mogelijk te horen of wij u kunnen helpen met een assistentiehond. Deze toewijzing zal pas definitief worden wanneer u een medische indicatie van uw behandelaar bij ons heeft kunnen aanleveren. 

Medische indicatie

Zodra de praktische indicatie is goedgekeurd, zullen wij voorafgaand aan het intakegesprek vragen om de medische indicatie. Deze indicatie is noodzakelijk om de aanvraag van een assistentiehond definitief te maken. Wij sturen u hiervoor een begeleidend schrijven voor uw arts.

Definitief akkoord

Dit is het moment waarop u een aanvraag kunt gaan doen bij instanties zoals de gemeente (WMO), fondsen of uw werkgever. Als u geen financiering krijgt, kunnen wij ook in samenspraak met u een crowdfundingsactie voor opzetten. Het is niet mogelijk om zelf een crowdfunding actie te starten via een ander platform. Heeft u dit wel gezien waarin onze stichting wordt genoemd, dan waarderen wij het dat u hiervan een melding stuurt naar contact@kibomdd.nl 

 

Selectie assistentiehond

Samen zullen wij met u opzoek gaan naar een hond die geschikt is voor de opleiding. Dit kan ook een hond zijn die een basisopvoeding heeft gehad in een van onze gastgezinnen.

Wanneer er een hond gevonden wordt die aan alle verwachtingen lijkt te voldoen, zal er een gedragstest en medische keuring afgenomen worden. Indien gewenst mag u hierbij aanwezig zijn. Iedere hond die bij Kibō Medical Detecton Dogs in opleiding gaat dient te slagen voor zowel de gedragstest als voor de medische keuring (door een erkende orthopeed). 
Tijdens de medische keuring zal de potentiele assistentiehond zowel geröntgend (nek,rug,heupen,ellebogen) en klinisch gekeurd worden. Het is van belang dat de hond medisch volledig goed gekeurd wordt, omdat de hond de taak als assistentiehond zowel mentaal als fysiek moet aankunnen. Dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel.

Kennismaking en Proefplaatsing

Zodra de hond volledig is goedgekeurd wordt er een kennismaking met u en de hond gepland. Na de kennismaking zal de gekozen hond op proef geplaatst worden. Wij vinden het belangrijk dat er een juiste match gemaakt wordt en daar nemen we minimaal twee weken de tijd voor. Tijdens deze twee weken krijgt u begeleiding in de omgang met de hond.

Het opleidingstraject

Wanneer beide partijen na de proefplaatsing hebben besloten om de plaatsing definietief te maken, zal het opleidingstraject met uw hulphond in opleiding starten. Vanaf dit moment is uw hond officieel een hulphond in opleiding. Samen met één van onze zorg-professionals leren jullie samen de basisregels, psychologie van de hond en basis gehoorzaamheid. Deze fase duurt een jaar met wekelijks begeleiding en trainingen. Ook krijgen  krijgen jullie als team een identificatiepasje en de hond krijgt een hulphonden-dekje.
 

Certificering en nazorg

Het opleidingstraject sluiten u en uw hulphond af met een certificering. 

Om de kwaliteit van onze hulphonden te kunnen blijven waarborgen is het identificatiepasje één jaar geldig. Ieder opvolgend jaar worden u en uw hulphond uitgenodigd voor een jaarlijks bezoek en krijgt u een nieuw identificatiebewijs. Dit doen wij jaarlijks tot aan het pensioen van de hond. Wij bespreken dus jaarlijks hoe lang uw assisteniehond kan werken en of hij aan de gestelde eisen voldoet.

hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page