top of page

De Addison ADL+ hulphond is uniek in Nederland, Kibō Medical Detection Dogs is de eerste die deze stap heeft gezet in 2017. 

Op dit moment zijn de medische detectie hulphonden helaas nog onbekend in Nederland. Dit komt mede doordat de opleiding slechts toegankelijk is voor mensen met voldoende financiële draagkracht. Als enige opleider van de Addison ADL+ hulphonden in Nederland hebben wij al goede resultaten geboekt. Zo lopen er meerdere Addison hulphonden van ons rond die dagelijks tussen de 90% en 99% laag cortisol vroegtijdig melden.
 

Hoe is Kibō gestart met het opleiden van de Addison hulphond?

hulphond

Het is wetenschappelijk bewezen dat honden steroïden kunnen ruiken, sommige zijn zelfs door mensen te ruiken (bijvoorbeeld androsteron in zweet). Cortisol is eveneens een steroïd en waarneembaar (testbaar). Omdat Kibō zich wil blijven ontwikkelen, zijn wij twee jaar geleden als eerste organisatie gestart met het opleiden van de Addison hulphond. Deze hulphond wordt opgeleid voor mensen met de ziekte van Addison en primaire- of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie.

 

Ingeval van een (ernstige) stresssituatie kan een levensbedreigende Addisoncrisis ontstaan, waarbij een tekort ontstaat aan het stresshormoon cortisol. De Addison hulphond wordt net als onze andere medische detectie hulphonden opgeleid door middel van geurtraining. Iemand met een (dreigende) Addisoncrisis scheidt een specifieke geur uit die de getrainde hulphond kan ruiken, voordat de persoon zelf in de gaten heeft dat er sprake is van een (dreigende) Addisoncrisis. De hond leert een handeling welke gekoppeld is aan de verandering van de lichaamsgeur en maakt dit kenbaar aan zijn eigenaar. Hierdoor kunnen levensbedreigende situaties worden voorkomen.

Wat doet een Addison ADL+ hulphond?

Waarom een Addison hulphond?

Indien iemand ten gevolge van bijnierschorsinsufficiëntie slecht instelbaar is met hydrocortison, zal deze met grote regelmaat een Addisoncrisis hebben. Een Addisoncrisis is een levensbedreigende situatie die ontstaat door een tekort aan cortisol. Het is van essentieel belang voor het welzijn van de persoon dat er snel wordt

ingegrepen. Zoals reeds eerder opgemerkt detecteert een Addison hulphond de daling van het cortisol eerder dan dat de persoon het opmerkt. Door tijdig ingrijpen kan een (dreigende) Addisoncrisis worden voorkomen. Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie ondervinden veel klachten in het dagelijks leven en worden derhalve zeer beperkt in hun dagelijks functioneren. Dit brengt met zich mee dat ze niet of nauwelijks deel kunnen nemen aan het maatschappelijke en sociale leven. Het is voor hen niet meer mogelijk om hun beroep uit te oefenen en zij raken het vertrouwen in hun eigen lichaam kwijt. De kwaliteit van leven wordt hierdoor sterk verminderd. Omdat een Addison hulphond tijdig aangeeft dat er sprake is van een dalende of te lage cortisolspiegel in het bloed, kan een persoon met bijnierschorsinsufficiëntie of diens naasten tijdig ingrijpen door het suppleren van medicatie of het toedienen van noodmedicatie. Daardoor zal er minder vaak professionele hulp nodig zijn en wordt de kwaliteit van leven sterk verbeterd. Een door Kibō opgeleide hulphondbevordert de zelfredzaamheid van de cliënt en ondersteunt sterk het onafhankelijk functioneren van de cliënt.

hulphond

Tijdens het voortraject wordt bekeken of degene die de aanvraag doet in aanmerking komt voor een Addison hulphond. In een eerste telefoongesprek wordt de situatie besproken en eventuele vragen opgehelderd. Iemand kan in aanmerking komen voor een Addison hulphond indien hij/zij slecht instelbaar is met medicatie en een groot risico heeft op een Addison-crisis met mogelijke hypo’s.Wanneer er ons inziens geen beletsel is om in aanmerking te kunnen komen voor een hulphond, sturen wij een terugkoppeling met daarin een aantal vragen die beantwoord dienen te worden door de behandelend arts. Na ontvangst van de medische indicatie beoordelen wij of we de aanvrager uit kunnen nodigen voor een intakegesprek.

Hoe wordt een hulphond uitgezocht?

In sommige situaties heeft de cliënt zelf al een hond (onder de maximale leeftijd) of kan deze zelf aanschaffen. Na aanschaf zijn de medische- en gedragskeuringen verplicht. Indien een hond niet door de keuring komt, kan deze niet officieel als hulphond worden geregistreerd. Kibō kan echter ook bemiddelen en zo een mogelijk geschikte hond matchen. Deze hond wordt gezocht binnen ons eigen netwerk. Omdat iedere situatie anders is, wordt er door onze ervaren trainers een geschikte hond gezocht passend bij de cliënt. Bij het matchingsproces wordt altijd rekening gehouden met de wensen van de cliënt.

De opleiding is altijd in nauwe samenwerking met de behandelend arts. De behandelend arts schrijft de medische indicatie en wordt betrokken tijdens de opleiding van de hulphond. Om de samples voor de cortisolwaarde te kunnen meten, werken wij samen met het laboratorium van het behandelend ziekenhuis. Tijdens het intakegesprek wordt de persoonlijke situatie uitgebreid inhoudelijk besproken met de aanvrager.

Wat is de rol van de behandelend arts?

Met een hulphond wordt uw onzichtbare ziekte beter zichtbaar. Dit kan voordelen en nadelen hebben. Door deze zichtbaarheid kunnen omstanders sneller handelen. Aan de andere kant kan het confronterend zijn om zichtbaar beperkt te zijn voor buitenstaanders. Het mooiste wat je daarvoor terugkrijgt, is een maatje die 24/7 steun biedt en een oogje in het zeil houdt. Daarnaast vergt de zorg voor de hond veel tijd en energie. Zo moet de hond dagelijks 4 keer per dag uitgelaten worden. Het ontbreekt mensen met bijnierschorsinsufficiëntie echter vaak aan energie. Het is daarom voorafgaand aan de opleiding van essentieel belang om bij jezelf na te gaan of je met je aandoening in de openbaarheid wil treden en jezelf te beseffen dat de zorg voor een hond erg intensief is.

Wat betekent het om een hulphond te houden?

Het traject vanaf begin tot een gecertificeerde hulphond kunnen per situatie verschillen, maar bedragen ongeveer negentienduizend euro. Wanneer het afsluitende examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt de hond officieel als hulphond gecertificeerd. Tot aan het pensioen van de hulphond volgen er jaarlijkse bezoeken.

Een hulphond is een grote investering. Als u afhankelijk bent van de zorgverzekering of gemeente en deze niet willen meewerken, dan is er nog een mogelijkheid om een zorgfunding actie te starten. Meerdere hulphonden geleiders hebben succesvolle ervaringen om zodoende alsnog een hulphond te kunnen financieren. 

Wat zijn de indicatieve kosten?

Het is per ras verschillend hoeveel jaar een hulphond zijn werk kan doen. De meeste honden zijn 2-3 jaar als zij klaar zijn met de opleiding tot hulphond. Zij kunnen in gezonde conditie dan nog 7-8 jaar hun werk doen. Daarna wordt per jaar bekeken of de hond nog door kan gaan met zijn werkzaamheden of met pensioen mag.

Hoeveel jaar kan een hulphond werkzaam zijn?

hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page