Accreditatie of keurmerk voor assistentiehonden

Tot op heden zijn er nog geen normen of een keurmerk welke wordt erkend door belanghebbenden als overheden en vervoerders. 

Eind 2016 is CEN/TC 452 gestart met de normcommissie Assistentiehonden.

Vanuit Nederland telt de NEN commissie Assistentiehonden vijftien actieve leden met als doel het realiseren van professionele normen. Een actieve inbreng vanuit Nederland draagt bij aan normen die aansluiten op de mate van professionaliteit in de Nederlandse branche. De leden zijn zowel opleiders van hulphonden, de overheid en wetenschap.

Kibō Medical Detection Dogs is sinds de start lid van de NEN commissie Assistentiehonden. 

Sinds de oprichting van onze organisatie werken wij volgens de kwaliteitseisen die worden gesteld aan hulphonden organisaties. 

Meer informatie over het werk van de NEN:

NEN/CEN Assistentiehonden 

Aanvraagformulier voor een hulphond:

Voor algemene vragen vult u onderstaand contactformulier in 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Stichting Kibō Medical Detection Dogs

Rekening nummer:

IBAN ING:        NL74 INGB 0008 2781 23

Email: secretariaat@kibomdd.nl

Tel:     0321 75 04 29 

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Ampèrestraat 18L

3861 NC Nijkerk

hulphond
hulphond