top of page

Accreditatie of keurmerk voor assistentiehonden

De door Stichting Kibo MDD gecertificeerde hulphonden zijn officieel en internationaal gecertificeerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en toegang dienen te krijgen tot alle openbare ruimtes, het openbaar vervoer en vliegreizen.  

Eind 2016 is CEN/TC 452 gestart met de normcommissie Assistentiehonden.
Vanuit Nederland telt de NEN commissie Assistentiehonden vijftien actieve leden met als doel het realiseren van professionele normen. Een actieve inbreng vanuit Nederland draagt bij aan normen die aansluiten op de mate van professionaliteit in de Nederlandse branche. De leden zijn zowel opleiders van hulphonden, de overheid en wetenschap.
 

Meer informatie over het werk van de NEN en hulphond organisaties :
NEN/CEN Assistentiehonden 

Tot op heden zijn er nog geen normen of een keurmerk welke wordt erkend door belanghebbenden als overheden en vervoerders.

 

ADI en ADEu
Stichting Kibo is geaccrediteerd member van de ADI (Assistance Dogs International) en ADEu (Assistance Dogs Europe) en werkt volgens de gestelde kwaliteitseisen. Wij worden getoetst aan de hoge standaarden die gesteld worden. 
https://assistancedogsinternational.org/members/candidate-program-list/
 

hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page