Jongetje met hond

Wat is een signaleringshond?

hulphond

Een signaleringshond is een hulphond die geleerd heeft om met zijn neus te werken (ruikt afwijkende lichaamsgeuren). De hond geeft zijn eigenaar een signaal (melding) daarmee geeft hij aan dat er iets mis dreigt te gaan in het lichaam.

Een signaleringshond wordt regelmatig verward met een signaalhond. Een signaal hond is een hulphond getraind voor mensen met een auditieve beperking, de termen lijken op elkaar maar het werk is totaal verschillend van elkaar.

 

Bij Stichting Kibō Medical Detection Dogs traint de cliënt onder professionele begeleiding zijn eigen hond tot assistentiehond die met zijn neus werkt.

Zo leert de hond om te reageren op bepaalde lichaamsgeuren en te waarschuwen als er problemen in aantocht zijn. Het geweldige van een medische detectie hulphond is, dat de waarschuwing meestal eerder komt dan de waarschuwing van de  meest geavanceerde apparatuur.

Dit leertraject van cliënt en hond duurt ongeveer een jaar en daarna volgen de jaarlijkse certificeringen. Zo trainen wij hulphonden voor mensen met zeer moeilijk instelbare bloedsuikerspiegels (diabetes mellitus), voor mensen met een te laag cortisol gehalte (ziekte van Addison en bijnierinsufficiëntie) en voor mensen die last hebben van angststoornissen (Posttraumatische stressstoornis en autisme spectrum stoornis).

Wij zijn de specialist in medische geurdetectie en onze hulphonden teams leren spelenderwijs een serieuze taak.

Wij houden hoge kwaliteitscontrole door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en controleren de nauwkeurigheid van de werkende hulphonden teams door middel van een applicatie.

Meer informatie