Jongetje met hond

Steun een assistentiehond

 

Voor de opleiding en inzet van hulphonden ontvangt Stichting Kibō geen subsidies of overheidssteun. Onze stichting is dus volledig afhankelijk van donaties en giften. U kunt meehelpen om ons werk te steunen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, door een inzamelingsactie te starten of sponsor te worden.

De opleiding en nazorg van een assistentiehond is een langdurig proces, waarbij onze deskundige trainers en begeleiders veel trainingsuren en zorg leveren aan onze cliënten. Deze zorg is erg belangrijk voor zowel de assistentiehond als de cliënt. Zo kan de cliënt met behulp van zijn/haar hulpvaardige viervoeter weer participeren in de samenleving en zijn/haar autonomie vergroten. De begeleiding en nazorg van een assistentiehond kunnen wij helaas niet kosteloos aanbieden, onze trainers en hulpverleners hebben voor dit vak gestudeerd en willen ook de eigen boterham hiermee verdienen. Om de kosten te drukken, werken wij uiteraard ook met veel vrijwilligers en HBO stagiaires. 

Kunt u onze stichting helpen om de opleiding van een assistentiehond mogelijk te maken?

Wilt u financieel bijdragen aan de opleiding van een assistentiehond?

Wat kun u voor Stichting Kibō betekenen:

Wilt u vaste donateur worden, een notariële schenking willen doen of Stichting Kibō als (mede)erfgenaam laten vastleggen?Dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Corrien Otte, door een email te sturen naar secretariaat@kibomdd.nl

Wilt u liever rechtstreeks een schenking overmaken, dan kunt u een desgewenst bedrag overmaken op onze IBAN rekeningnummer NL 74 INGB 0008 27 81 23 t.n.v. Stichting Kibo Medical Detection Dogs.

Wilt u een bewijs van de schenking voor de belastingdienst?

Dan kunt u bij de overboeking uw email adres vermelden, of een email sturen naar ons secretariaat@kibomdd.nl

Wij hebben een ANBI status, dus uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voor bedrijven

Spaart uw onderneming jaarlijks voor een goed doel of is er spontaan het idee ontstaan om een sponsoractie te starten? Met de steun uit uw organisatie laat u niet alleen een maatschappelijke uitstarling zien, maar zult u direct een van onze cliënten (op de wachtlijst) kunnen ondersteunen. 

Heeft u een leuk idee om ons verder te helpen, dan kunt u contact opnemen met Corrien Otte. 

hulphond