Assistentiehond welkom bij wet

 

Assistentiehond is een verzamelnaam voor alle soorten hulphonden. De betekenis is echter identiek: een hond die getraind is om mensen met een beperking te kunnen helpen. Denk hierbij aan Blindegeleidenhonden, ADL-hulphonden, Signaalhonden maar ook aan assistentiehonden voor mensen met de ziekte van Addison, ASS, Diabetes, Hyperinsulinisme, Epilepsie en PTSS.

Per april 2016 is er een wet aangenomen die maakt dat een assistentiehond niet meer geweigerd mag worden in openbare gelegenheden.

 

De hond en zijn geleider moeten zich wel als officieel erkend team kunnen identificeren. Dit geldt zowel voor de gecertificeerde als voor de honden in opleiding.

 

Toegang assistentiehond wettelijk geregeld

Dit is geregeld in in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Daarin staat:

'Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.' Een assistentiehond mag alleen geweigerd worden als dit een onevenredige belasting zou zijn / betekenen (art. 2 lid 1 Wgbh/cz).

 

Vanaf 14 juli 2016, mogen Assistentiehonden in geen enkele openbare gelegenheid meer worden geweigerd. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het weigeren van een hulphond valt zelfs onder strafbare discriminatie.

 

Toelichting wetgeving:

Artikel 2, eerste lid; Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.

 

Het weigeren van een assistentiehond kan slechts wanneer dit een onevenredige belasting vormt (1) (artikel 2, eerste lid) of wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid (2) en de gezondheid (3) (artikel 3, eerste lid, onder a).

 

Zo acht de indiener het denkbaar dat een hond wordt geweerd van een ziekenhuisafdeling, waar ernstig zieke patiënten, die vatbaar zijn voor ziektekiemen, worden behandeld.

 

Meer informatie kunt u vinden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, meldtpunt voor weigeringen van de assistentiehond. website www.stichtingga.nl

Assistentiehond

“Is een assistentiehond ook een hulphond?”

Het antwoord hierop is dat het juist andersom is.

Een hulphond is één van de assistentiehonden. Een assistentiehond is de verzamelnaam voor iedere hond die voor een persoon met een handicap, beperking of chronische ziekte “werkt”.

 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte van kracht. Daarin staat dat assistentiehonden toegelaten dienen te worden. Maar welke honden zijn nu assistentiehonden? Er is niet een bepaald ras geselecteerd. Assistentiehonden zijn er in verschillende kleuren, grootte en rassen. Wel zijn er “categorieen”.

- Blindengeleidehond voor mensen met een visuele beperking

- Signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking

- ADL-honden voor mensen met een motorische beperking

- Meldhonden voor mensen met epilepsie of diabetes 

- Psychiatrische assistentiehonden voor mensen met bijvoorbeeld PTSS of autisme

 

Iedere assistentiehond is getraind om de persoon te begeleiden om zijn/haar zelfredzaamheid te versterken en vrijheid terug te (kunnen) krijgen zodat deze weer volwaardig mee kan doen in de samenleving. Zoals je leest zijn lang niet alle handicaps, beperkingen of chronische ziektes zichtbaar. Oordeel dus niet wanneer iemand zegt dat hij/zij een assistentiehond heeft en er aan de buitenkant “niks van te zien” is waarom deze nodig is!    

 

#IADW #RespectMyUniform

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

door onderstaand contactformulier in te vullen

Stichting Kibō Medical Detection Dogs

KVK-nummer:  70223149

RSIN:               858199592

IBAN ING:        NL74 INGB 0008 2781 23

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Ampèrestraat 18L

3861 NC Nijkerk

Email: secretariaat@Kibomdd.nl

Tel:     0321 75 04 29 

Leden:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© - 2019 By Stichting Kibō Medical Detection Dogs - Privacy Policy