top of page

Hulphond vergoeding

Meer informatie

De meest gestelde vraag is of de hulphonden vergoed worden door de zorgverzekering. Alle soorten hulphonden die worden opgeleid door Kibo Medical Detection Dogs worden niet vergoed door de zorgverzekering.

In Nederland worden er door de zorgverzekeraars drie soorten hulphonden vergoed. Dat zijn de blindengeleidehond, de ADL hulphond (alle dagelijkse levensbehoeften) en de signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking.

De signaalhond wordt vaak verward met een signaleringshond, dit zijn twee verschillende soorten hulphonden.

De boven genoemde drie soorten hulphonden worden vergoed uit het aanvullende verzekeringspakket van de zorgverzekeraar. Alle andere soorten hulphonden zoals de PTSS hulphond, Autisme hulphond, Diabetes hulphond, Addison hulphond en hulphonden voor mensen met epilepsie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze honden moeten uit andere fondsen of subsidies bekostigd worden.

Financieel ondersteuning vanuit de gemeente (WMO en PGB)

De PTSS hulphond wordt in sommige situaties vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente.

De Autisme hulphond wordt in sommige situaties vergoed vanuit de PGB (Persoonsgebonden Budget) van uw gemeente.

Het is per gemeente en casus verschillend bepaald of u in aanmerking kunt komen voor vergoeding. Meestal bent u afhankelijk van de bereidwillige medewerking van uw gemeente.

Fondsen en andere financiële ondersteuning voor een hulphond

Als uw gemeente niet wilt meewerken en u kunt een hulphond niet (of deels) zelf bekostigen, dan zijn er andere alternatieven. Vaak zijn er mogelijkheden via uw werkgever, zoals een maatschappelijke fonds binnen het bedrijf.

Ook zijn er fondsen die aangeschreven kunnen worden of u kunt een eigen zorgfunding project starten.

hulphond
hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page