top of page

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Stichting Kibō Medical Detection Dogs staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70223149. Ons kantoor staat op de Ampèrestraat 181 te Nijkerk. In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: Kibō.

Kibō is er om, samen met jou, honden te trainen en op te leiden tot hulphond. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van jou, dat hoort simpelweg bij ons werk. Je verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we jouw gegevens overleggen aan een verzekeringsmaatschappij of subsidie verlenende instantie. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo duidelijk mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou.

Allereerst beloven we je dat:
 

 • We transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken.

 • We je persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben.

 • We je persoonsgegevens niet zonder jou toestemming aan derden verstrekken.

 • We passende technieken inzetten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 • We bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over jouw privacy bij Kibō
   

Waarom verzamelen we je gegevens?
 

Wij gebruiken je NAW gegevens om een eerste telefonische afspraak te maken en het hulphonden traject te bespreken, deze gegevens bewaren wij tot het telefoongesprek heeft plaatsgevonden. Tijdens het telefoongesprek vragen wij of we jouw persoonlijke gegevens mogen noteren en bewaren voor het eventuele vervolg traject. Voor het vervolg traject hebben wij nog aanvullende gegevens nodig zoals een medische indicatie. Bij een afwijzing beiderzijds zullen wij al je persoonsgegevens waarover bij beschikken vernietigen. Bij een toewijzing en het in gang zetten van de procedure van de opleiding zullen wij je persoonsgegevens in jouw dossier bewaren, zolang u de opdrachtovereenkomst met Kibō heeft. 

Ben je minderjarig? dan vragen wij je ouder/voogd om toestemming te geven om jouw persoonsgegevens te mogen documenteren.

Lees hieronder meer over onze werkwijze.

 

Wanneer, waarom en hoe worden er gegeven door Kibō Medical Detection Dogs verzameld?

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarin we verschillende soorten gegevens van je verzamelen.

 

Bezoekers van onze website
 

Op het moment dat je onze website bezoekt, worden de volgende gegevens verzameld: Je IP-adres, je geografische locatie op basis van je IP-adres en technische informatie over het gebruik van onze website zoals; het browsertype, de browserversie en het besturingssysteem. Daarnaast registreren we ook informatie die ons helpt om de algemene bezoekerservaring te verbeteren, je kunt hierbij denken aan het gedrag, tijdstip en duur van je bezoek.

Als je contact opneemt met onze klantenservice (telefonisch of e-mail) dan gebruiken en bewaren we je contactgegevens zoals: voor- en achternaam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen we telefonische gesprekken opnemen of correspondentie gebruiken voor trainingsdoeleinden.

 

 

Wat doet Kibō met jouw gegevens?

De gegevens die we van je verzamelen, worden gebruikt met als doel om onze dienst en hulpverlening (zo optimaal mogelijk) aan te bieden. Met o.a. jouw persoonsgegevens kunnen we beter met jou, hulphonden trainers, sponsoren en andere hulpverleners communiceren. Zo kunnen we nog beter jouw aanvraag verwerken, eventuele problemen oplossen en duidelijk vorm geven aan onze missie en visie.

 

In het specifiek gebruiken we je persoonlijke gegevens om:

 • Informatie te sturen over onze werkzaamheden (bijvoorbeeld over het tijdstip van je afspraken) via e-mail of via berichten op WhatsApp;

 • Je identiteit te verifiëren;

 • Beoordelen of jouw indicatie binnen onze richtlijnen voldoet om in aanmerking te komen voor een hulphond

 • Communiceren met jou en/of de trainer en andere hulpverleners over de door jou gewenste en/of geaccepteerde opdracht;

 • Te verzenden naar sponsoren voor bijvoorbeeld een aangesloten diervoeder.

 

Omgang met jouw gezondheidsgegevens

Toegang tot uw NAW gegevens hebben:

 • De persoon die uw aanvraag telefonisch in behandeling neemt

 • Jouw toegewezen hulphonden trainers van Kibō Medical Detection Dogs

 • De hulpverlener die bij jouw situatie en aanvraag betrokken is

 • Enkele beheerders van het dossier

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding

 

Onze organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medische gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking.

 

Delen we je gegevens?

Ja, maar nooit zomaar, alleen je NAW gegevens en al helemaal niet met iedereen. Kibō zal bijvoorbeeld nooit je persoonlijke gegevens verkopen of verhuren en alleen met jouw expliciete toestemming mogen we jouw persoonsgegevens delen met betrouwbare derde partijen.

Je gegevens worden enkel gedeeld met de hieronder weergegeven partijen die noodzakelijkerwijs benodigd zijn voor onze dienstverlening en met partijen waarvan wij verplicht worden om gegevens mee te delen.

 

 • Hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij jouw aanvraag 

 • data-analisten en betrokken dienstverleners

 

Alle samenwerkende dienstverleners werken onder strikte geheimhoudingsovereenkomsten. We geven hen geen toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken of te openbaren.

 

Toelichting op de aanvraag 

Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze organisatie is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

 

De plichten van ons als organisatie 

Onze organisatie is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen onze organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet onze organisatie als volgt: 

•    Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

-    voor zorgverlening; 

-    voor doelmatig beheer en beleid; 

-    voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

•    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 

•    U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 

•    Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

•    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

•    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening (jaren dat de hulphond werkzaam is). 

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de opleiding van een volgende hulphond. Dit is ter beoordeling van de hoofdtrainer.

 

Cookies

Kibō Medical Detection Dogs  gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn om de perfecte dienst te kunnen bieden en/of wanneer je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

In ons c​ookiebeleid ​kun je precies lezen wat cookies zijn, welke verschillende soorten er zijn, hoe en waarom wij cookies gebruiken en hoe we gegevens verzamelen door cookies, pixeltags en andere technologie toe te passen.

Daarnaast kun je in dit beleid ook lezen, hoe je jouw browserinstellingen kunt beheren.

Zo kan je bijvoorbeeld je browser instellen zodat cookies worden geweigerd, maar dit kan je gebruikerservaring (in negatieve zin) beïnvloeden. Het is overigens niet mogelijk om cookies te weigeren die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Ons ​cookiebeleid​ vind je onderaan de pagina, een andere nuttige bron voor informatie over het verwijderen en beheren van cookies is te vinden op​ https://aboutcookies.org​.

 

Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)

Onze organisatie kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn. Als je deze informatie niet meer wil ontvangen, of je wil niet dat wij jouw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kun je jezelf kosteloos afmelden door contact op te nemen met onze organisatie op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op deze website.

 

Vraag of klacht 

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaat jouw begeleider vanuit Kibō hierover graag met je in gesprek.

hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page