Jongetje met hond

 

De Psychiatrische hulphond wordt opgeleid voor mensen met een

post traumatisch stresssyndroom.

 

Een hulphond voor PTSS ook wel buddyhond of buddy hulphond genoemd, is niet alleen een grote vriend en onvoorwaardelijke steun op vier poten, maar helpt door middel van aangeleerde handelingen het leven van de cliënt dragelijker te maken. De PTSS hulphond is, in voor de cliënt stressvolle situaties, altijd stabiel en behulpzaam. In veel van deze situaties is het voor de cliënt met PTSS onmogelijk daar zelfstandig uit te komen.

De persoon met PTSS kan dan ook altijd vertrouwen op zijn of haar hulphond.

Een PTSS hulphond ondersteunt niet alleen in stressvolle situaties,

maar probeert deze ook zoveel mogelijk te voorkomen, door tijdig een melding te geven.

Situaties die voor de meeste mensen relatief onschuldig lijken, bijvoorbeeld het aanspreken op straat, of het aangeven van een verloren papiertje, kunnen voor iemand met PTSS het begin van een ondraaglijk moment zijn. Een PTSS hulphond leert tijdens zijn opleiding mensen die plotseling contact maken op afstand te houden en voorkomt daarmee vervelende situaties.

De PTSS hulphond signaleert toename van spanning bij de eigenaar met een Posttraumatische Stressstoornis. De hond ruikt verandering in lichaamsgeur, die gepaard gaan met de schommelingen van de stresshormonen welke voor stress en uiteindelijk tot een angstaanval of paniekaanval kunnen leiden.

hulphond

Hoe geeft een PTSS hulphond een melding? 

Bij PTSS zorgen de onrustige herinneringen voor grote angst. Er is nog niet zoveel onderzoek gedaan naar wat er dan in de hersenen gebeurt. Wel weten we dat verschillende stoffen, de zogenaamde boodschapperstoffen in de hersenen een rol spelen bij het overbrengen van informatie. Bij een PTSS is de balans en de beschikbaarheid van deze boodschapperstoffen verstoord geraakt. Hierdoor zijn sommige delen van de hersenen te actief, andere juist te weinig actief.

Ook lijkt een biologische kwetsbaarheid van het individu een rol te spelen bij het ontstaan van een PTSS. We weten uit onderzoek dat de regulering van het stresshormoon cortisol bij mensen met PTSS uit balans is. Het stress-systeem is als het ware verkeerd afgesteld. Dat kan bijvoorbeeld komen door nare ervaringen op heel jonge leeftijd. Een andere mogelijkheid is dat de genen een minder stabiel stress-systeem veroorzaken.

Honden zijn hele gevoelige dieren en hebben een groot reukvermogen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat honden steroïden kunnen ruiken, sommige zijn zelfs door mensen te ruiken (bijvoorbeeld androsteron in zweet). Cortisol is eveneens een steroïd en waarneembaar (testbaar). 

n 2018 is pas onderzocht of honden reageren op angstzweet van mensen. Van nature reageren alle honden uit dit onderzoek negatief, de honden worden wantrouwig, alert en raken onzeker. Angstgeur van een mens heeft dus instinctief een negatief effect op honden.

Hoe kan een PTSS hulphond dan helpen en niet zelf in paniek raken?

Kibō Medical Detection Dogs is gespecialiseerd biomedische geur detectie. Wij trainen de honden op afwijkend lichaamsgeur en geven de honden een positieve associatie met deze lichaamsgeuren. 

 

Door tijdig een melding te geven kan een PTSS hulphond een paniekaanval reduceren en daardoor zijn baas meer zelfvertrouwen en eigenwaarde geven. De hond geeft een toename van spanning aan door middel van een aangeleerde handeling. Zo kan de eigenaar nog een signaleringsplan toepassen en controle houden over de situatie. Als de situatie dreigt te escaleren zal de hond wederom meerdere meldingen geven, waardoor de eigenaar weet dat hij/zij niet langer in dezelfde situatie/gedachten kan blijven om een paniekaanval te voorkomen. De PTSS hulphond zorgt op deze manier voor de eerste afleiding.

Voor de hond is alles spel, de afwijkende lichaamsgeur van de eigenaar is een commando voor de hond. Elk moment is dus een speelmoment voor de PTSS hulphond en dus alleen maar leuk! Hierdoor trekt de cliënt de hond niet mee in zijn/haar emotie, waardoor de hond ook zenuwachtig of onzeker wordt. Zo blijft de situatie altijd stabiel voor de baas.

Moet de eigenaar een paniekaanval opwekken om de hond te kunnen trainen?

Het antwoord is "nee", wij willen niet dat de belastbaarheid van de persoon tijdens de opleiding afneemt. De afwijkende lichaamsgeuren worden opgevangen en de honden worden hoofdzakelijk op deze geur samples getraind.

Iemand met PTSS ervaart niet alleen vervelende situaties op straat waarbij de PTSS hulphond kan helpen, ook thuiskomen kan een vervelend moment zijn. Is het huis wel veilig? Zijn alle ramen en deuren wel goed afgesloten? Het antwoord is eigenlijk altijd ja, maar voor iemand met PTSS kan een simpele gedachte snel uitgroeien tot een moment vol stress. De PTSS hulphond doet zijn werk altijd met hetzelfde enthousiasme, hij zorgt ervoor dat zijn baasje weet dat het huis veilig is en rustig over de drempel kan stappen.

Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie, maar bij mensen met PTSS gaat het om een waar gebeurd verhaal waarbij het trauma opnieuw beleefd wordt. Mensen met PTSS hebben hier geen controle over waardoor de nachtmerrie, na wakker worden, een paniekaanval kan worden. Een PTSS hulphond wordt wakker als zijn baas de eerste tekenen van een nachtmerrie laat zien. Vooraf aangeleerde handelingen zorgen er vervolgens voor dat hij zijn baas wakker maakt en gerust stelt waardoor de situatie onder controle blijft en een paniekaanval in de meeste gevallen niet komt opzetten.

 

Durf weer te slapen met behulp van een PTSS hulphond!

 

Een PTSS hulphond doet zijn werk omdat hij dat leuk vindt, niet omdat we dat van hem verlangen. Tijdens de opleiding leren we de hond op een voor hem leuke manier zijn baas op een ontspannende manier te helpen. Voor de hond bestaat zijn verdere leven uit een leuk en langdurig spel, terwijl hij zijn baas uit stressvolle situaties helpt.

 

Sociale contacten kunnen een obstakel zijn. Iedereen met PTSS heeft om verschillende redenen andere gevoelens bij sociale contacten. Ook concentratieverlies kan een grote belemmering zijn in het dagelijks leven van iemand met PTSS. Tijdens de opleiding leren zowel baas als hond door middel van coaching, om te gaan met dergelijke situaties. De eigenaar leert zijn/haar hond op de juiste manier te gebruiken en de hond leert op de juiste manier te reageren. Iedere hond en eigenaar zijn anders, daar houden we natuurlijk continue rekening mee.

 

Tijdens de opleiding houden we continue het stressniveau van de hond in de gaten. Honden spiegelen zich al snel aan de eigenaar. Als zijn beste vriend een situatie niet vertrouwd, waarom zou de hond dat dan wel doen? Een PTSS hulphond leert uiteindelijk zelfstandige keuzes te maken. 

 

Het voeren van een hevige discussie is voor veel mensen al stressvol, maar de meesten kunnen zich terugtrekken of het gesprek een andere wending geven, daardoor blijft de situatie beheersbaar. Voor mensen met PTSS kan zo’n gesprek eindigen in een te stressvolle situatie waarbij de persoon met PTSS zijn of haar emoties niet de baas kan blijven. Een PTSS hulphond weet wat zijn baas een fijne benadering vindt en past deze toe om de situatie om te buigen naar een beheersbare situatie. Een PTSS hulphond weet wat zijn baas een veilige en fijne persoonlijke ruimte vindt. Door tussen zijn eigenaar en zijn of haar gesprekspartner te gaan staan of zitten zorgt de PTSS hulphond dat die persoonlijke ruimte behouden blijft gedurende het gesprek