top of page

Welke rassen zijn geschikt als hulphond?

Hulphonden krijgen eerst een geschiktheidstest.

Er zijn meerdere hondenrassen geschikt voor de taken van een medische detectie hulphond, maar niet alle hondenrassen zijn geschikt voor deze taak. Soms wordt een hond positief getest, terwijl andere honden binnen dat zelfde ras negatief worden getest. Wij selecteren onze honden zorgvuldig en letten daarbij op verschillende eigenschappen. Zo is het belangrijk dat de hond het leuk vind om samen te werken, zijn neus wilt gebruiken, doorzettingsvermogen heeft en zelfstandige keuzes kan en durft te maken. Uiteraard dient de hond ook sociaal te zijn naar mens en dier. En zo zijn er nog meer eigenschappen waaraan de hond aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opleiding tot officieel gecertificeerde hulphond.

HONDENRASSEN EN DE ZOEKTOCHT NAAR EEN POTENTIËLE HULPHOND

Wij werken uitsluitend met volwassen honden en niet met puppy's. Bij voorkeur is de hond tussen de 1-2 jaar oud, omdat de hond uiterlijk voor zijn vierde levensjaar gecertificeerd dient te worden. Een hulphond kan ongeveer 7-8 jaar werken als hij tussen de 2-3 jaar oud is als hij gecertificeerd wordt. Dit kan uiteraard per hond verschillen, wij bekijken per jaar hoe lang de hond zijn werk kan uitoefenen.

Hondenrassen die goed kunnen passen bij onze trainingsmethode zijn honden uit de volgende rasgroepen:

 • -  Lopende honden en zweethonden

 • -  Voorstaande honden

 • -  Retrievers, spaniëls en waterhonden

Enkele hondenrassen uit de volgende rasgroepen boven de 40 centimeter schofthoogte zijn mogelijk wel geschikt:

 • -  Gezelschapshonden

 • -  Windhonden

De hondenrassen uit de volgende hondengroepen zijn nauwelijks geschikt voor onze trainingsmethode en vormen in de meeste gevallen een contra-indicatie:

 • -  Herdershonden en veedrijvers

 • -  Veedrijvers

 • -  Pinchers, Schnautzers, Molossers en Sennenhonden

 • -  Dashonden (Teckels)

 • -  Terriërs

 • -  Spitsen en oertypen.

Wij werken niet met puppy's, omdat wij niet weten of deze stabiel uitgroeien en door de gedragstest komen op de leeftijd van 12 maanden. En het risico is erg groot dat de hond niet door de medische keuring komt op de leeftijd van circa 12 maanden.

Wij werken niet met ongekeurde of afgekeurde honden. 

U heeft een eigen hond
Wanneer u een eigen hond heeft die u graag zou willen opleiden als hulphond, is er een mogelijkheid om de hond te laten keuren. Dit is niet altijd mogelijk, omdat het afhankelijk is van bijvoorbeeld het ras en de leeftijd. Wanneer de hond op voorhand geen contra- indicatie is, wordt in overleg een gedragskeuring en medische keuring afgesproken.

Omdat wij het welzijn van onze hulphonden hoog in het vaandel hebben staan, is het voor ons belangrijk om te weten of uw huidige hond stabiel gedrag vertoond en/of deze de aanwezigheid van een andere hond apprecieert. Om dit te kunnen beoordelen, vragen wij u de reeds aanwezige hond mee te nemen naar het intakegesprek.

Wanneer u geen eigen hond heeft of uw eigen hond niet geschikt is voor het opleidingstraject, wordt tijdens het intakegesprek uitgebreid gesproken over de keuze van de hond.

Wanneer u beschikt over de benodigde financiële middelen kan de zoektocht naar een hond, met inachtneming van een eventuele wachtlijst, gestart worden. Wanneer u wilt dat wij bemiddelen, geeft u ons hiervoor schriftelijk opdracht voor het zoeken naar een hond tussen de 1- 2 jaar. Zodra wij een potentiële hulphond hebben gevonden, wordt u direct op de hoogte gebracht door de trainer om een afspraak te kunnen maken voor een kennismaking met de hond, zodat eerst kan worden gekeken of er een klik is met de hond. De kennismaking tussen u en de hond kan tegelijkertijd met de gedragstest, maar mag ook zonder aanwezigheid van één van onze trainers. Daarna volgen de gedragstest en medische keuring (bij dierenkliniek in Putten). Het kan zijn dat een hond niet door de gedragstest of medische keuring komt. De hond zal dan teruggaan naar de plek waar hij vandaan komt. De gemaakte kosten worden wel in rekening gebracht.

Vanuit Kibō ontvangt u bericht wanneer er gestart wordt met het zoeken naar een geschikte hond. Dit hangt mede samen met het feit of er wel/geen wachtlijst is voor het starten van het opleidingstraject. In sommige gevallen kan het namelijk onwenselijk zijn dat u voor een langere periode een hond in huis heeft zonder begeleiding van één van onze trainers.

De match met de hond is gemaakt
U wordt de rechtmatige eigenaar van de hond en dit betekent dat u eveneens degene bent die verantwoordelijk is voor de hond. Het is belangrijk om te onthouden dat een hond een levend wezen is, die naast zijn wandelingen en speelmomenten samen, zelfstandig kan spelen en bewegen. De hond zal dus dag en nacht kunnen zorgen voor prikkels. Het is belangrijk om te beseffen dat de hond ondanks de keuring op termijn een verwonding, ontsteking of ziekte kan oplopen. Hoewel wij hier niet vanuit gaan, zal u dan ook zelf de zorg moeten dragen.

Met het invullen en bespreken van de praktische indicatie tijdens het intakegesprek worden er een aantal belangrijke punten doorgenomen:

 • -  Er moeten twee huiselijke back-up adressen zijn waar de hond in geval van nood opgevangen kan worden. Dit moeten twee verschillende adressen zijn, waar de hond bekend is.

 • -  De hond krijgt minimaal 3x per week een losloop wandeling (mits u dit durft en zo niet, dan zoekt u een omheind veld).

 • -  De hond wordt minimaal 4x per dag uitgelaten, waarvan 2 grotere wandelingen van minimaal 20 minuten.

 • -  De hond verblijft los in huis en niet in een kennel of bench (met uitzondering van de bench in de aanleerfase).

 • -  De hond moet sociaal in omgang zijn met andere honden en mag na het commando ‘vrijgeven’ contact maken.

 • -  De hond krijgt niet alleen in zijn vrije tijd, maar ook tijdens het werk, een spel toegereikt waarbij hij rustig moet wachten.

 • -  De hond mag per dag niet langer dan 4 uur achtereen alleen thuisgelaten worden.

hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page