Jongetje met hond
Hulphond
hands Red

Het voortraject van een assistentiehond kost veel geld.

Denk aan het fokken en aankopen van honden, de verzorging en vooropleiding in het gastgezin en de vervolgopleiding samen met de cliënt tot officieel gecertificeerde assistentiehond. Dit gehele proces duurt circa 2 jaar.

Dit geld is hard nodig om assistentiehonden beschikbaar te stellen aan onze cliënten op de wachtlijst. Help ons doel te bereiken en de wachtlijst te verkleinen, voorkom dat mensen hun eigen assistentiehond dienen te bekostigen! 

Actueel