top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHulphond

Is het opleiden van een COVID-19 speurhond een oplossing tijdens deze coronacrisis?

Momenteel is er veel media aandacht voor medische detectiehonden die misschien het COVID-19 virus zouden kunnen ruiken.

Ook Kibō Medical Detection Dogs krijgt momenteel veel vragen of wij detectiehonden kunnen trainen op het COVID-19 virus.


Wij zouden dat inderdaad kunnen onderzoeken, maar Kibō MDD gaat hiermee NIET aan de slag. Wij willen dit graag toelichten:


Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is een groot onderzoek nodig dat veel tijd en geld zal gaan kosten. Hiervoor zijn een tweetal onderzoeken nodig.

Ten eerste het onderzoek naar een mogelijk afwijkende lichaamsgeur van de mens die besmet is geraakt met het COVID-19 virus.

Ten tweede: een onderzoek naar de geur van het virus op diverse materialen.


Dit zijn twee verschillende onderzoeken en twee verschillende trainingen.

Daarbij zijn er geschikte honden voor dit onderzoek nodig die nog niet getraind zijn op een afwijkende lichaamsgeur, maar wel kwaliteiten bezitten om opgeleid te kunnen worden tot een betrouwbare detectiehond.


Behalve de geur-training moet de hond ook getraind worden op een nauwkeurige indicatie. Daarmee wordt bedoeld dat de hond op een eenduidige wijze de juiste geur aanwijst, in dit geval COVID-19. Dit houdt in dat de hond zich door niets of niemand laat afleiden en niet beïnvloed wordt door de trainer zelf. De kans is namelijk aanwezig dat de hond door diverse omstandigheden een verkeerde testuitslag geeft.


Voor het onderzoeken van de afwijkende lichaamsgeur, moet men eerst onderzoeken welke vluchtige organische componenten overeenkomen. Dus welke waarneembare reacties komen er vrij in het lichaam? Enkele voorbeelden; Zo heeft een ontstekingsreactie een specifieke geur die ook vrij komt bij een griepje of andere aandoeningen. Als het virus een stressreactie in het lichaam veroorzaakt, dan komt de specifieke geur van een stresshormoon vrij. Als de patiënt een andere aandoening onder de leden heeft (wat mogelijk nog niet bekend is), moet dit ook uitgesloten worden. En zo dienen er meerdere mogelijke overeenkomsten uitgesloten te worden. Dit alles om een negatieve uitslag te voorkomen. Dit is geen eenvoudig onderzoek en zal veel tijd gaan kosten.


Er zal dus eerst onderzocht moeten worden of een met COVID-19 besmette mens, een eigen specifieke, afwijkende lichaamsgeur heeft.


Al deze onderzoeken nemen maanden van tijd in beslag om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te creëren. Behalve dit, dienen we rekening te houden dat er met levende wezens wordt gewerkt. Hierdoor is 100% betrouwbaarheid nooit gegarandeerd en kleven er meerdere risico’s aan vast.


Als uit onderzoek zou blijken, dat honden een specifieke geur kunnen ruiken dan is het nog de vraag of honden ingezet kunnen en mogen worden. Hiervoor dient er een nieuwe specifieke medische standaard voor COVID-19 detectiehonden te worden gemaakt.


Als we uitgaan van het positieve en er daadwerkelijk getrainde COVID-19 detectiehonden ingezet kunnen worden, dan zijn er in Nederland naar schatting minstens 300 honden (inclusief getrainde begeleiders) nodig om de zorg te kunnen ondersteunen.


Samengevat : Kibō MDD ziet zoals hierboven benoemd tot nog toe geen meerwaarde in het trainen van COVID-19 detectiehonden.

646 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page