top of page
Jongetje met hond

Wat is de procedure om een hulphond aan te vragen?

Aanvraag 

Om een aanvraag te kunnen doen vult u het contact formulier in onderaan de website of het desbetreffende formulier onderaan de pagina. 

Vergeet niet om uw telefoonnummer bij de aanvraag te vermelden, wij kunnen alleen contact met u opnemen wanneer deze bij ons bekend is. 

Praktische indicatie ASS- hulphond

Om een goed beeld te kunnen vormen van uw situatie sturen wij u een vragenlijst. Deze kunt u invullen en retourneren. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten zal er telefonisch of per e-mail contact met u worden opgenomen. 

Telefonisch intakegesprek

Er volgt een telefonisch intakegesprek wat in het teken zal staan van een eerste kennismaking. In dit gesprek is er ruimte voor het stellen van vragen en zal er worden geluisterd naar uw verhaal en hulpvraag. Ook zullen wij in het kort onze werkwijze met u bespreken.

 

Wij hanteren richtlijnen die voor elke discipline hulphond verschillend zijn, ook zijn er contra- indicaties mogelijk.

Wanneer u aan de voorwaarden die stichting Kibō stelt voldoet, zullen wij u uitnodigen voor een intakegesprek in het trainingscentrum te Nijkerk. 
Het kan voorkomen dat het nodig is uw aanvraag intern te overleggen, hiervan wordt u tijdens het gesprek op de hoogte gesteld.

Intakegesprek in Nijkerk

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek ontmoet u de coach die u zal begeleiden tijdens het gehele opleidingstraject. Er zal dieper op uw hulpvraag in worden gegaan en gekeken naar wat een hulphond voor u zou kunnen betekenen. Wederzijdse verwachtingen zullen worden uitgesproken, ook de financiën en realisatie hiervan komen aanbod.
Wanneer u nog niet over een hond beschikt kunt u alvast uw eventuele voorkeur aangeven betreft de hond, ras/geslacht/etc. Mocht het nodig zijn zullen wij u hierin kunnen adviseren. 

 

Na het intake gesprek zal er intern overleg plaatsvinden, u krijg zo snel als mogelijk te horen of u in aanmerking komt voor een hulphond. Deze toewijzing zal pas definitief worden wanneer u een medische indicatie van uw behandelaar bij ons heeft kunnen aanleveren. 

Medische indicatie

In verband met uw privacy vragen wij pas om een medische verklaring wanneer u de gehele intakeprocedure positief heeft doorlopen. Deze indicatie blijft echter wel noodzakelijk om het besluit definitief te maken. 

Definitief akkoord

Dit is het moment waarop u een aanvraag kunt gaan doen bij instanties zoals de gemeente (WMO), fondsen of uw werkgever. Het is ook mogelijk een crowdfundingsactie via ons te starten. 

 

De hulphond

Wij zullen samen met u opzoek gaan naar een hond die geschikt is voor de opleiding en aan uw persoonlijke wensen voldoet. Wanneer er een geschikte hond gevonden lijkt te zijn zal er een gedragstest plaatsvinden.  Indien gewenst mag u hierbij aanwezig zijn. 

Iedere hond die bij Kibō Medical Detecton Dogs in opleiding gaat moet slagen voor zowel de gedragstest als voor de medische keuring. 
Tijdens de medische keuring zal de potentiele hulphond geröntgend en klinisch gekeurd worden. Het is van belang dat de hond medisch volledig goed gekeurd word omdat deze een intensieve taak op zich zal gaan nemen. 

Het opleidingstraject

Voordat de opleiding start zal de hond eerst op proef geplaatst worden. Wanneer de hond de proefplaatsing heeft doorstaan zal de opleiding starten. Vanaf dit moment is uw hond officieel een hulphond in opleiding. Jullie krijgen als team een identificatiepasje en de hond krijgt een hulphonden dekje.
 

Certificering

Het opleidingstraject sluiten u en uw hulphond af met een examen. 

Om de kwaliteit van onze hulphonden te kunnen blijven waarborgen is het hulphonden certificaat één jaar geldig. Ieder opvolgend jaar worden u en uw hulphond uitgenodigd voor een jaarlijkse certificering.
Wij laten u en uw hulphond niet los na het opleidingstraject.

bottom of page