top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHulphond

Kibō presenteert met trots: De eerste combi hulphonden voor PTSS en Diabetes

Het is Kibo Medical Detection Dogs gelukt om een hulphond op te leiden, die zowel de afwijkende lichaamsgeur van diabetes als van PTSS signaleert.

De behaalde resultaten zijn uiterst positief en veelbelovend. De hulphond geeft op twee verschillende aangeleerde manieren een melding van een hyper, een hypo óf van een toenemende spanning.

De hond leert de drie verschillende lichaamsgeuren te onderscheiden, namelijk van stress en van een afwijkende bloedsuikerspiegel. De hond leert zelfstandig onderscheid te maken en geeft afhankelijk van de afwijking een unieke melding. De geleider weet dus of het een stress-melding, of een bloedsuiker-melding betreft.


Kibo is wereldwijd de enige organisatie die hulphonden op deze specifieke wijze traint. De honden worden getraind op afwijkende lichaamsgeuren en niet op afwijkend of typerend gedrag van een persoon.

De honden die momenteel in opleiding zijn hebben zich ruimschoots bewezen, zijn zeer gemotiveerd en geven dagelijks meerdere meldingen. De huidige teams in opleiding zijn bijna klaar met het opleidingstraject. De resultaten zijn veelbelovend en biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst.


Voor meer informatie kunt u een email sturen naar ons secretariaat@kibomdd.nl#combi_hulphond #diabetestype1 #PTSS #hulphond #signaleringshond #diabetesmeldhond #medicaldetectiondog #medischedetectiehond #hypohulphond

hulphond Kibo
bottom of page