top of page

Alzheimer en vasculaire dementie groeiend probleem

Dementie is een verzamelnaam voor hersenziektes die onder andere het geheugen beïnvloeden. De meest voorkomende ziektes die onder dementie vallen zijn Alzheimer en vasculaire dementie. Dementie is een veel voorkomende ziekte. In Nederland hebben 290.000 mensen dementie, waarvan 80.000 mensen in verpleeg- of verzorgingshuizen wonen. Verwacht wordt dat het aantal mensen met dementie in de toekomst verder stijgt naar een half miljoen mensen in 2040. Volgens artsen is dementie een ziekte met een hoge ziektelast voor de patiënten (Alzheimer Nederland, 2021). Zo kunnen patiënten angst, verwardheid, somberheid of onrust ervaren. Dementie kan zo leiden tot gedragsveranderingen die zich kunnen uiten in paniek of agressie (Hersenstichting, 2022). Dementie zorgt er verder voor dat dagelijkse handelingen niet meer uitvoerbaar zijn. De zorglast voor mensen met dementie is dan ook erg hoog, waardoor veel patiënten met dementie in verpleeg- of verzorgingshuizen worden opgenomen (Alzheimer Nederland, 2021). Deze omgeving kan voor mensen met dementie minder vertrouwd aanvoelen. Ook blijkt dat eenzaamheid veel voorkomend is in verpleeghuizen en dat bewoners het gevoel hebben dat personeel te druk is en de zorg gehaast (Sociaal en cultureel planbureau, 2019).    Een begeleidingshond kan hier een uitkomst bieden, om het welzijn van bewoners van verpleeghuizen te verbeteren. Een begeleidingshond biedt bewoners een gevoel van vertrouwen en veiligheid, verminderd eenzaamheid en voorkomt of verminderd stressklachten bij bewoners. Verder helpt een door Kibō opgeleide hond zorgmedewerkers in hun werk door stress bij bewoners vroegtijdig te melden, waardoor escalaties kunnen worden voorkomen.

Hoe kan een begeleidingshond hulp bieden in de dementiezorg 

De aanwezigheid van een hond kan een gevoel van vertrouwen en veiligheid bieden, doordat bewoners zelf vaak huisdieren hebben gehad in het verleden, dit zorgt voor herkenning en een vertrouwd gevoel. Verder verminderd een hond eenzaamheid en stimuleert het contact met een hond de aanmaak van het knuffelhormoon, oxytocine (Petersson et al., 2017). Daarnaast kan contact met een hond stress verminderen (Petersson et al., 2017). Uit onderzoeken blijkt dan ook dat contact met honden een positief effect heeft op het gedrag, zoals angst en onrust, en de kwaliteit van leven van dementie patiënten (Bernabei et al., 2012; Yakimicki et al., 2019). 

Begeleidingshond (3) folder.png

Meer informatie

Kibō Medical Detection Dogs wil graag inspringen bij maatschappelijke problemen en wil het welzijn van mensen die ten gevolge van lichamelijke en/of psychische stoornissen problemen ervaren in het dagelijks leven verbeteren.  
 
Tegenwoordig staat er veel druk op de zorg, specifiek de dementiezorg. Het wordt verwacht dat deze druk in de toekomst nog verder gaat toenemen (Alzheimer Nederland, 2021). Door tekorten aan zorgpersoneel is er minder persoonlijke aandacht voor patiënten. Terwijl het welzijn van dementie patiënten vaak al onvoldoende is. Zo is er vaak spraken van eenzaamheid bij bewoners van verpleeghuizen. Ook blijkt dat bewoners het gevoel hebben dat personeel te druk is en de zorg gehaast (Sociaal en cultureel planbureau, 2019). 
 
Kibō Medical Detection Dogs wil helpen dit maatschappelijke probleem aan te pakken door begeleidingshonden op te leiden voor verpleeghuizen met bewoners met dementie. Deze honden verbeteren het welzijn van de bewoners en helpen tegelijkertijd het zorgpersoneel.

Kibō Medical Detection Dogs heeft al jaren ervaring in het opleiden van PTSS hulphonden. Deze honden zijn getraind stress vroegtijdig te detecteren en te melden bij hun eigenaar. Door tijdig een melding te geven kan een PTSS hulphond een paniekaanval reduceren en daardoor zijn baas meer zelfvertrouwen en eigenwaarde geven. Bij een melding kan de eigenaar nog een signaleringsplan toepassen en controle houden over de situatie. Als de situatie dreigt te escaleren zal de hond wederom meerdere meldingen geven, waardoor de eigenaar weet dat hij/zij niet langer in dezelfde situatie/gedachten kan blijven om een paniekaanval te voorkomen. De PTSS hulphond zorgt op deze manier voor de eerste afleiding. De door Kibō opgeleide PTSS hulphonden hebben een positief effect op het welzijn van hun eigenaren en vergroten de zelfredzaamheid en de autonomie van de eigenaren.  
hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page